english
skratky

Partner projektu APR

Publikácia

Publikácia s názvom Ako chceme vychovávať naše deti? Pozvánka na dobrodružnú cestu výchovou v sprievode rodičov a odborníkov je výsledkom práce dvoch nevšedných tímov, expertov v oblasti psychológie, pediatrie, predškolskej, školskej a špeciálnej pedagogiky, a expertov každodenného praktického života - sú to rodičia z 27 MC, ktorí aktívne hľadajú odpovede na vlastné, ale i celospoločenské otázky súvisiace s ich dôležitým poslaním.

Kliknutím na obrázok zobrazíte náhľad niekoľkých strán publikácie.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.