english
skratky

Partner projektu APR

Odborní garanti Akadémií praktického rodičovstva

Za nezištne venovaný čas, odborné skúsenosti a profesionalitu, za záujem vstúpiť do takejto neobvyklej spolupráce, ďakujeme našim garantom:

Prof. PhDr. Ivanovi Štúrovi, CSc.

Čomu sa venujete vo svojej profesionalnej oblasti?

Vyštudoval som najprv pedagogiku a sedem rokov učil na strednej škole. Moji bývalí žiaci, dnes už dôchodcovia, zostali mi často kamarátmi. Potom som skončil psychológiu a štyridsať rokov robil detského klinického psychológa s ideou „život do psychológie, nie psychológiu do života". Záujem o zmysel života vyžaduje okrem psychológie aj filozofiu, vzťah k individuálnemu človeku zbližuje psychológiu s umením. Roky som prednášal na vysokej škole. Dnes už len publikujem. Všetky životné prekážky sa ukázali v dôsledku ako podnetné výhody.

Čo Vás zaujalo na myšlienke Akademií rodičovstva?

Materské centrá sú mi prejavom radosti z nového a lepšieho života, túžby konkrétne zlepšovať svet.

Mgr. Lenke Sokolovej, PhD.,

hlavnej autorke metodiky kurzu Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému, 33 rokov, mama dvoch dcér
profesia: vysokoškolská pedagogička (zameranie: psychológia, metodika vzdelávania v psychológii)
prax: 15 rokov pedagogickej praxe (učiteľka v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, vedúca záujmových krúžkov a detských táborov, školská psychologička, vzdelávanie rodičov v MC)
vzdelanie: učiteľstvo psychológie (Mgr.), pedagogická psychológia (PhD.)

Čomu sa venujem vo svojej profesionálnej oblasti?

Absolvovala som magisterské štúdium učiteľstva psychológie a anglického jazyka a doktorandské štúdium pedagogickej psychológie. V „škole života" som zbierala pedagogické skúsenosti ako lektorka detských kurzov, vedúca v detských táboroch, učiteľka, školská psychologička a moji prváčikovia, ktorých som ešte nedávno učila angličtinu sa dnes objavujú na Pedagogickej fakulte UK.

Čo ma zaujalo na myšlienke Akadémií rodičovstva?

Práca s deťmi a vlastné rodičovstvo ma denne presviedča, že výchova prináša stále nové výzvy a prekvapenia. Ani to najlepšie akademické vzdelanie z nás neurobí dobrých rodičov či učiteľov. Je to najmä o práci na sebe, o otvorenosti a zdieľaní. A práve tento potenciál vidím v APR - podporiť rodičov v ich úsilí prekonávať prekážky, deliť sa o svoje postrehy a skúsenosti a povzbudiť sa navzájom.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.