english
skratky

Partner projektu APR

Kurz "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému"

Unikátny kurz o výchove detí „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému" je akreditovaný Ministerstvom školstva. Jeho metodika bola vypracovaná pod odbornou garanciou detského psychológa Prof. PhDr. Ivana Štúra, CSc. a Mgr. Lenky Sokolovej, PhD., vysokoškolskej pedagogičky so zameraním na vývinovú psychológiu, metodiku a didaktiku vzdelávania v psychológii.

30-hodinový kurz "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému" vychádza z tézy, že dieťaťu by mal najlepšie rozumie jeho rodič, len jeho rodičovská intuícia býva prehlušená hektikou každodenného života, neistotou z množstva dostupných informácií a emóciami, prameniacimi z dávnej minulosti ako dieťaťa. Kurz teda neponúka zaručené recepty na výchovu, ani psychoterapeutické sedenia, ale pomáha rodičom nájsť nové cesty v skupine ľudí, ktorí majú rovnaký motív, ale odlišné praktické skúsenosti.

Kurz "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému" realizujú vybrané materské centrá – členovia UMC. Trvá 30 hodín (spravidla v rámci 8 stretnutí), počas ktorých účastníci preberú 7 tém.

Metódy využívané počas kurzu:

  • zdieľanie v skupine formou facilitovanej diskusie
  • zážitkové aktivity zamerané na poznávanie seba, sebareflexiu a rozvoj osobnosti
  • praktické cvičenia, nácvik zručností, hranie rolí

Cieľom kurzu je:

  • rozvíjať rodičovské zručnosti pre riešenie každodenných výchovných situácií,
  • prispievať k posilneniu sebadôvery rodičov v ich úlohe rodiča,
  • posilniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom
  • pomáhať predchádzať nežiaducim výchovným situáciám, ktoré môžu viesť až k patologickým následkom.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.