english
skratky

Partner projektu APR

Kampaň "Ako chceme vychovávať naše deti"

Vznik a ciele kampane „Ako chceme vychovávať naše deti" a projektu APR

Prvú fázu kampane „Ako chceme vychovávať naše deti" naštartovala v roku 2006 Únia materských centier. Dokázala zjednotiť 30 tisíc rodičov medzinárodnej siete (MINE) v 24 krajinách sveta aby diskutovali v materských centrách na rôzne témy týkajúce sa dnešnej výchovy detí. Reporty z diskusií poukázali na spoločné vízie a ciele rodičov o spravodlivejšom a tolerantnejšom svete bez vojnových konfliktov, so zabezpečenými podmienkami pre starostlivosť a výchovu detí k hodnotám a s ochranou životného prostredia.

Na Slovensku sa do diskusií o výchove detí zapojilo 26 materských centier so 480 rodičmi, z toho bolo 44 otcov a 49 odborníkov. Pri diskusiách bolo prítomných 369 detí. Kampaň vyvrcholila medzinárodnou konferenciou v novembri 2006 v Bratislave, kde všetky prítomné MC podpísali strategický dokument Akčnej platformy.

Kampaň pokračovala na Slovensku ďalej a smerovala k trom cieľom:

  • Zviditeľniť a formálne uznať MC ako inštitúcie, ktoré vypĺňajú medzeru v systéme výchovy detí vo veku 0-3 roky
  • Oceniť a vyzdvihnúť overené skúsenosti rodičov, urobiť ich prienik s odborným svetom
  • Skvalitniť rodičovské vzdelávanie v MC

Výstupy prvej fázy kampane sa stali v roku 2008 východiskom pre jej pokračovanie. Rodičia v 27 MC na Slovensku opäť diskutovali na vybraté témy. Cieľom už neboli rodičovské vízie a ciele, ale overená rodičovská prax. Išlo o unikátny interaktívny proces „zdola", v ktorom priestor na vyjadrenie dostala aj skupina ôsmich expertov (psychológovia, pedagógovia, pediatri) a verejnosť prostredníctvom diskusií online. Výsledkom tohto procesu je publikácia a kurz akreditovaný MŠ SR - "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému". Akadémie sú ďalším vývojovým stupňom materských centier, ktoré prostredníctvom komunitného vzdelávania a zážitkového učenia umožnia rodičom lepšie porozumieť svojmu dieťaťu, sebe a celému procesu výchovy. Rodičia nadobudnú praktické zručnosti pre každodenné výchovné situácie alebo schopnosť hľadať a nájsť riešenie. Budú školou pre účasť rodiča spoločne s dieťaťom , ktorá bude uznávať a žiť hodnoty rešpektu voči rôznorodosti, spolupatričnosti a empatie, úcty k prírode. Aj druhá fáza kampane bola zúročená na medzinárodnej konferencii, v novembri 2009 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Ponúkla priestor pre výmenu skúseností z druhej fázy kampane v jednotlivých krajinách a možnosti ďalšej stratégie rozvoja a udržateľnosti APR.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.