english
skratky

Partner projektu APR

Kontakt

Únia materských centier, občianske združenie
Sídlo: Čulenova 5, 811 09 Bratislava
E-mail: umc@materskecentra.sk
IČO: 30847508, DIČ: 2021750599
IČ DPH: SK2021750599, č.ú.: Tatra banka a. s. 2622844653/1100

Ing. Daniela Konečná, štatutárna zástupkyňa,
Telef.: +421 915 930 833,
E-mail: daniela.konecna@materskecentra.sk

PhDr. Soňa Holíková, štatutárna zástupkyňa
Telef.: +421 915 930 840
E-mail: sona.holikova@materskecentra.sk

Ing. Tatiana Baréan Žolnová, koordinátorka projektu Akadémie praktického rodičovstva
Telef.: +421 915 930 834
E-mail: tana.barean@materskecentra.sk

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.