english
skratky

Partner projektu APR

MUDr. Janka Nosková

„Vychutnať si materstvo a pritom vychovať dieťa."

detská lekárka, 43 rokov, 16 ročná dcéra v náhradnej starostlivosti, Ružomberok

Vždy som si myslela že budem učiteľka, nakoniec som vyštudovala medicínu (1990). Láska k deťom ma priviedla k pediatrii. Pokiaľ sme nemali vlastné dieťa bolo jednoduché toreticky radiť. Spolu s manželom vychovávme v pestúnskej starostlivosti Veroniku s autistickými rysmi. Už skoro dve desaťročia sa aktívne venujem protidrogovej prevencii, zdravému životnému štýlu pre dospelých i pre deti formou poradenstva, prednášok, školení a vzdelávacích programov. Vďaka dcérke Veronike som sa venovala výskumu dozrievania mozgu a vývoja citovej väzby (attachmentu) medzi rodičom a dieťaťom. Každoročne stážujem na Loma Linda Univerzite v Kalifornii, USA. Pracujem vo výbore Slovenskej Obezitologickej Spoločnosti.

Múdry rodič vie, že ak sa má dieťa zdravo vyvíjať, potrebuje rytmus. Rytmus zdravej nezávislosti a blízkosti. Ak rodič chce všetko kontrolovať, je to určitá forma nadvlády, prisvojovania. Deti, ktoré si vytvorili najpevnejšiu väzbu k matke sú schopné vybudovať najlepšie priateľstvá.

Pokiaľ ľudia majú obrazne pištoľ na čele, pokiaľ majú nad sebou bič, nezmenia sa, budú predstierať. Budú hrať rolu, ktorá sa od nich očakáva. Ale skutočná zmena nastáva iba v podmienkach nepodmieneného prijatia, keď je človek prijímaný taký aký je, a tak sa začína meniť. Vnímam cirkev ako jednu z inštitúcií, ktorá je tu kvôli tomu, aby nás naučila vytvoriť prostredie prijatia ktoré nekladie podmienky. Pretože aj Boh nás prijíma takých aký sme.

Zdravie je komplexné. Naše orgány sú prepojené a neriešené problémy v emocionálnej a spirituálnej a sociálnej oblasti majú nepriaznivý dopad na naše telesné zdravie. Opačne, ochorenia menia naše pocity, vnímanie duchovnej oblasti (vzťah k Bohu) a naše vzťahy k ľuďom. V detstve kladieme základy zdravia na celý život.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.