english
skratky

Partner projektu APR

Mgr. Zlatica Baricová

psychologička, 60 rokov, tri dospelé dcéry a šesť vnúčat, Považská Bystrica

Moja pracovná kariéra sa už skončila, profesionálna ešte nie - dokiaľ človek žije, stále sa je čo učiť. Pracovalo som 40 rokov v oblasti detského psychologického poradenstva, bola som riaditeľkou pedagogicko - psychologickej poradne, aj som pár rokov učila psychológiu na strednej pedagogickej škole pre učiteľky MŠ. Istý čas som bola školskou psychologičkou na odbornom učilišti, no proste „všehochuť" . Popri tom sme s manželom vychovali 3 dcéry, dnes sa, žiaľ už sama, teším z piatich vnukov a jednej vnučky. Keďže deti sú vo veku od 16 rokov do 20 mesiacov, rozhodne nemôžem zabudnúť, čo ktorý vek obnáša. Musím však priznať - nejak to tak život priniesol - že sa dnes venujem viac problémom rodičov so staršími deťmi a vzťahovým problémom dospelých. Ono to však veľmi úzko jedno s druhým súvisí. Psychické a výchovné problémy detí sú odrazom osobnostných, vzťahových a spoločenských problémov dospelých, od ktorých deti bytostne závisia.

Dlhodobo neriešené, alebo podceňované problémy však naplno prepuknú práve v čase dospievania. Za tie roky sa mi premietlo veľa obrazov rodín s rôznym socio-kultúrnym pozadím, uznávajúcich rôzne životné hodnoty a to mi prinieslo asi dve poznania, ktoré by som dnes charakterizovala ako moje mottá : „nikdy nehovor -nikdy" a druhé „ cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami".

Odpoveď na otázku, prečo som do tohto projektu išla, je pragmatická. Pretože ma o to niekto požiadal a mala som práve slabú chvíľku. Okrem toho však viem, že to naozaj nie je márna záležitosť. Robila som pár prednášok pre mamičky v materských centrách a videla som, ako sú často bezradné. Značná časť tej bezradnosti spočíva v zrejmom rozpore s idealistickými predstavami, ktoré o výchove detí mali a praktickým životom so skutočnými deťmi. Projekt akadémie rodičovstva by mohol časť tej bezradnosti zmierniť. Je príjemné sa na tom podieľať.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.