english
skratky

Partner projektu APR

Mgr. Viera Imrichová

školská špeciálna pedagogička, 43 rokov, dospelý syn,, vnuk (4 mes.), Lipany

Od r. 1995 absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore Pedagogika mentálne postihnutých. 10 rokov praxe ako učiteľka v špeciálnej základnej skole, 7 rokov ako riaditeľka špeciálnej základnej školy, 14 rokov ako poradensky špeciálny pedagóg v špeciálno-peagogickej poradni, z toho 5 rokov ako zriaďovateľka a riaditeľka Súkromného centra specialno-pedagogického poradenstva v Lipanoch, špecializácia na zdravotne postihnuté deti, poruchy učenia a správania, deti s Downovým syndrómom, autistické deti, deti s DMO a deti s kombinovaným postihom. Okrem toho absolventka postgraduálneho štúdia "Projektovej školy EU" na UMB v Banskej Bystrici, členka tímu, ktorý spracovával Sektorový operačný plán v regióne "Hornej Torysy", predsedníčka OZ Za krajšie Lipany.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.