english
skratky

Partner projektu APR

Mgr. Mária Drabiščáková

predškolská špeciálna pedagogička, 44 rokov, vydatá, matka 3 detí vo veku 18, 17 a 14 rokov, Svidník

Pracujem 26 rokov ako učiteľka materskej školy, z toho 10 rokov ako riaditeľka. Tretí rok pracujem ako špeciálny pedagóg aj v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva. Pôsobím v Prešovskom kraji, v okrese Sabinov. V tomto meste som aj riaditeľkou Materskej školy na ul. 17. novembra 42.

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.