english
skratky

Partner projektu APR

Čo sú Akadémie praktického rodičovstva

Akadémie praktického rodičovstva sú materské centrá, ktoré splnili kritériá stanovené Úniou materských centier a poskytujú rôzne druhy a formy vzdelávania pre rodičov zamerané na rozvoj rodičovských kompetencií a zručností.

Unikátnou aktivitou Akadémií praktického rodičovstva je kurz „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“.

AKTUÁLNE TERMÍNY KURZOV "AKO ROZUMIEŤ SVOJIM DEŤOM A SEBE SAMÉMU" NÁJDETE TU.

Vzdelávacie aktivity materských centier stavajú predovšetkým na jedinečnosti svojho prostredia, ktoré je neformálnym, nekomerčným priestorom, čo sú nepochybne činitele podporujúce proces rodičovského vzdelávania a prirodzeného učenia.

Oblasti rodičovského vzdelávania v Akadémiách praktického rodičovstva:

 • Výchova detí – rodičovské zručnosti, riešenie problémových situácií vo výchove
 • Zdravie a starostlivosť o dieťa – zdravá výživa, očkovanie, prvá pomoc, detské choroby...
 • Predpôrodná príprava – psychoprofylaxia, cvičenie pre tehotné, starostlivosť o novorodenca...
 • Podpora dojčenia – výživa a životný štýl dojčiacej matky, podporné skupiny, poradenstvo v dojčení
 • Stimulácia a rozvoj schopností a zručností dieťaťa – masáže dojčiat, rozvoj komunikačných zručností, nosenie a manipulácia s bábätkom, znakovanie batoliat, rozvoj dieťaťa v oblasti telesnej, rozumovej, emočnej
 • Podporné preventívne skupiny pre špecifické skupiny rodičov (náhradní rodičia, rodičia dvojičiek, rodičia detí s postihnutím, chronickým ochorením, sociálne alebo kultúrne marginalizovaných).

Formy rodičovského vzdelávania v Akadémiách praktického rodičovstva:

 • neformálne učenie – prirodzené zdieľanie v rodičovských skupinách
 • facilitované (riadené) diskusie
 • kurzy (jednorazové semináre, dlhodobejšie kurzy)
 • besedy
 • prednášky

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.